• Bizi Arayın: 08508884030
 • egitim@academiamarmara.com

Yetkinlik Odaklı Eğitimler

Yetkinlik Odaklı Eğitimler

Eğitimin Amacı: Etkili bir kişisel imajla kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, yapılan işte ne kadar başarılı olduğumuzu anlatabilir, başarılı bir sunumla bireyleri belirli bir tutum ve davranış değişikliğine ikna edebiliriz.

Kimler Katılmalı : Tüm çalışanlar

(PROGRAM İÇERİĞİ)
• Sunuma Başlarken
• Sunumun Planlanması
• Sunumun Yapılması
• Sunum Aşamaları
• Sunum Aracı Olarak MS Office PowerPoint
• Etkili Bir Sunumda Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
• Kişisel İmaj Nedir?
• Kişisel İmaj Oluşturma ve Görüntü Yönetimi
• Kişisel İmaj Oluşturmada Sözlü İletişim
• Kişisel İmaj Oluşturma ve Dinleme

(PROGRAM İÇERİĞİ)

 • Entelektüel Sermaye
 • Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü
 • Öğrenme Teorileri
 • Eğitimde Etkinliği Artırma
 • İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 • İçsel Motivasyon
 • Stratejik Eğitim
 • Öğrenme Kuramları
 • Oynama Yöntemi
 • Eğitici Drama Yöntemi
 • Tartışma Yöntemi
 • Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
 • Proje Yöntemi
 • Beyin Fırtınası Yöntemi
 • NLP
 • Eğitim İhtiyacını Analizi (Kişi-Görev-Kurum-Yetkinlikler)

Eğitimin Amacı: Çalışma hayatının her alanında temel rol oynayan iletişimin beden dili boyutunu profesyonel yöntemlerle incelemek ve katılımcıların bu konudaki teknik ve becerilerini geliştirmek.

Kimler Katılmalı : Tüm çalışanlar.

(PROGRAM İÇERİĞİ)
• İletişimin Amacı
• İletişimin Önemi
• İletişimin Temel Unsurları
• İletişim Türleri
• Etkin Dinleme Becerisi
• Etkili İletişim Ve Geliştirme Yöntemleri
• İletişimde Beden Dili
• Selamlaşma
• Dinleme
• Konuşma
• El Hareketleri
• Gözler
• Tokalaşma
• Bedenin Bütünsel Duruşu
• Oturma Pozisyonları
• Beden-Obje İlişkisi

Eğitimin Amacı: Bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran en önemli unsurun, “insanın” psikoteknik analizinin yapılması; çalışanların işi ve işletmeyi sahiplenmesinin, işe yönelik motivasyonun ve yöneticinin liderlik vasıflarının önemini çeşitli örnek olaylar eşliğinde analiz etmek.

Kimler Katılmalı : Tüm Firma Üst Düzey Yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Firma Sahipleri, CEO’ lar, Karar Vericiler ile Tüm Finans, Proje, Satınalma, Üretim, Satış, Pazarlama, Dış Ticaret ve Ar Ge Yöneticileri.

(PROGRAM İÇERİĞİ)
• Motivasyon Teknikleri
• Aidiyet ve Sahiplenme
• Otorite, Güç ve Liderlik
• İnformal Gruplar
• Roller
• Çatışma Yönetimi
• Kriz Yönetimi
• Takım Çalışması
• Lider Tipleri
• Liderlik Sırları
• Örgüt Yapısına ve “İş”e Göre Liderlik

Eğitimin Amacı: Satın alma, üretim, pazarlama süreçleri, çalışanlarla ve tedarikçilerle yapılan fiyat pazarlıkları, finans kurumlarıyla, resmi kurumlarla, medyayla, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler gibi iş hayatının akla gelebilecek her alanında ortaya çıkan müzakere kavramına stratejik bir bakışla yaklaşmak ve katılımcıların müzakere becerilerini geliştirecek aktiviteler yapmak.

Kimler Katılmalı : Tüm Firma Üst Düzey Yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Firma Sahipleri, CEO’ lar, Karar Vericiler ile Tüm Finans, Proje, Satınalma, Üretim, Satış, Pazarlama, Dış Ticaret ve Ar Ge Yöneticileri.

(PROGRAM İÇERİĞİ)
• Müzakere Sürecinin Aşamaları (Müzakere Öncesi – Müzakere Aşaması – Müzakere Sonrası)
• Müzakerede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Müzakere Stratejileri
• Manevralar ve Oyunlar
• Müzakere Taktikleri
• Müzakere Becerileri
• İdari ve Ticari Müzakereler

Eğitimin Amacı: Kişiler arası iletişimde %55 oranında beden dili, %38 ses tonu, %7 ise kelimeler, yani anlatılan içerik belirleyicidir. Diğer bir deyişle bıraktığımız etkinin sadece %7’si ne anlattığımızla, %93’ü ise nasıl anlattığımızla ilgilidir. Dolayısıyla beden dilinin ve kişisel imajınızın yarattığınız algıdaki etkisi çok güçlüdür. Doğru bir iletişim kurabilmek ve kendimizi ifade edebilmek için bir taraftan beden dilini iyi kullanmalıyız, ancak diğer taraftan başkalarının beden dilini de iyi okumalıyız. Beden dilinin yanı sıra kişisel imajımız da çalıştığımız sektör, bulunduğumuz pozisyon, hedeflerimiz ve sosyal yaşamımızla uyumlu olmalıdır. Her bir çalışanın kişisel imajı ve iletişim başarısı, bir bütün olarak kurumun başarısına ve imajına yansır.

Kimler Katılmalı: İş hayatındaki uzmanlar, yöneticiler, yönetici adayları ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

(PROGRAM İÇERİĞİ)
• Dinleyici sizi nasıl algılar?
• Ne söylediğiniz mi nasıl söylediğiniz mi?
• Sözlü ve sözsüz iletişim
• Beden dilini etkili kullanma
• -göz iletişimi
• -Yüz ifadesi
• -El-kol hareketleri • Duruş biçimi
• -Kişiler arası mesafe
• Sesi ve nefesi kullanma
• Doğru konuşmacı kimliği
• Kişisel imajınız sizden önde gider
• İlk izlenim dediğimiz şey nedir?
• Nasıl görünüyorsanız öyle bilinirsiniz?

Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

  Adınız (gerekli)

  E-postanız (gerekli)

  İlgilendiğiniz Kurs (gerekli)

  İletiniz